ZORGANIZUJ KOLACJĘ Z NAJLEPSZYMI WINAMI Z REGIONU TEJO I PREZENTACJĄ MISTRZA SOMMELIERÓW!


„Kolacja z Tejo” to dla restauratorów okazja do przygotowania wyjątkowego wieczoru dla swoich gości! Podczas kolacji restauracja serwuje dania i dopasowane do nich wina z portugalskiego regionu Tejo, a sommelier opowiada o walorach smakowych i aromatycznych wybranych do degustacji win i zdradza tajniki food pairingu.


W projekcie może wziąć udział każda restauracja, która albo już posiada w swojej karcie certyfikowane wina z portugalskiego regionu Tejo, albo planuje wprowadzić je do oferty.


Organizatorem akcji „Kolacja z Tejo” jest agencja 4public (www.4public.pl). Zgłoszenia należy wysyłać na adres: tejo@4public.pl.


ZASADY „KOLACJI Z TEJO”:

1. Restaurator zamawia u wybranego przez siebie dystrybutora certyfikowane wina z regionu Tejo na potrzeby kolacji dla min. 30, a max. 50 osób (swoich klientów). Dowód zamówienia należy przedstawić organizatorowi akcji. Minimalna wartość zamówienia: 2500 zł netto,

2. Szef kuchni restauracji przygotowuje propozycję potraw i konsultuje je z sommelierem,

3. Restaurator sprzedaje swoim klientom bilety/zaproszenia na kolację i degustację win. Na biletach/zaproszeniach musi znajdować się adnotacja „Kolacja z Tejo” oraz logo regionu Tejo,

4. Cenę za kolację restaurator ustala sam i całość zysku z biletów/zaproszeń przeznaczona jest dla restauratora,

5. Organizator akcji wspiera restauratora w promocji wydarzenia w mediach społecznościowych.


PROPONOWANY PROGRAM „KOLACJI Z TEJO”:

1. Przywitanie gości kolacji przez sommeliera i szefa kuchni oraz zaprezentowanie menu na kolację,

2. Prezentacja regionu Tejo oraz producenta win przez sommeliera (ok. 5-7 minut),

3. Krótkie wprowadzenie sommeliera na temat prawidłowego degustowania wina,

4. Komentarz sommeliera przy każdym serwowanym daniu i podawanym winie (wybrane wina będą dekantowane).


Termin kolacji jest uzależniony od kolejności zgłoszeń. Chęć udziału w akcji należy zgłaszać z min. 4 tygodniowym wyprzedzeniem. Liczba kolacji organizowanych w 2023 roku jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia. Organizator akcji zapewnia restauracjom informację o miejscach sprzedaży certyfikowanych win z regionu Tejo w Polsce oraz wszelkie informacje o winach, które restaurator zamówi na potrzeby kolacji z Tejo.