REKORDOWE PÓŁROCZE DLA WIN Z TEJO


W pierwszej połowie 2023 r. nastąpił wzrost certyfikacji win z regionu Tejo o 11,5%. Odnotowano też zwiększenie eksportu o 50%. Polska wciąż znajduje się w czołówce odbiorców win z tej części Portugalii.


Komisja Winiarska Regionu Tejo (CVR Tejo) dokonała podsumowania pierwszego półrocza 2023 r. Z opublikowanych statystyk wynika, że liczba przyznawanych certyfikatów jakościowym winom z apelacji Tejo od kilku lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W tym roku między styczniem a czerwcem certyfikowano 16,8 mln litrów wina, co stanowi wzrost o około 11,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (wówczas było to 15,1 mln litrów).


Spośród certyfikowanych 16,8 mln litrów blisko 30% (około 5 mln) to wina przeznaczone na eksport. W porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r. jest to wzrost niemal o 50%. Eksportowane wina trafiają przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, a najwięcej z nich importują takie kraje, jak Polska i Szwecja (w 2022 r. najwięcej win z Tejo zostało sprzedanych do Polski – niemal 1,2 mln litrów).


Dobre wyniki w pierwszym półroczu to pozytywny sygnał dla całego regionu. W głównej mierze są one efektem ogromnej pracy wykonanej przez producentów. Przyznawane przez CVR Tejo certyfikaty DOC oraz IGP to nie tylko gwarancja wysokiej jakości win z tej apelacji. Dzięki nim zdobywamy także zaufanie konsumentów i budujemy silną markę win z regionu Tejo w kraju i za granicą – powiedział Luis de Castro, prezydent Komisji Winiarskiej Regionu Tejo (CVR Tejo).